Εξελεγκτικη Επιτροπη 1991 - 1993

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1991 - 1993

 

 Κουμπρόγλου Νικόλαος  (απόφ. ’48)
 Μπαμπούνης Ιωάννης  (απόφ. ’75)
 Μπούρας Απόστολος  (απόφ. ’65)