Εξελεγκτικη Επιτροπη 1993 - 1995

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1993 - 1995

 

 Κυρτάτος Ιωάννης  (απόφ. ’70)
 Κουμπρόγλου Νικόλαος  (απόφ. ’48)
 Μπαμπούνης Ιωάννης  (απόφ. ’75)