Εξελεγκτικη Επιτροπη 1995 - 1997

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1995 - 1997

 

 Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος  (απόφ. ’90)
 Μανουσάκης Χαράλαμπος  (απόφ. ’48)
 Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46)