Εξελεγκτικη Επιτροπη 1997 - 1999

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1997 - 1999

 

 Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος  (απόφ. ’90)
 Μανουσάκης Χαράλαμπος  (απόφ. ’48)
 Καπίρης Αντώνης  (απόφ. ’46)