Εξελεγκτικη Επιτροπη 1999 - 2001

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1999 - 2001

 

 Καπίρης Αντώνης  (απόφ. ’46)
 Μανουσάκης Χαράλαμπος  (απόφ. ’48)
 Δημόγλου Στέργιος  (απόφ. ’46)