Εξελεγκτικη Επιτροπη 2001 - 2003

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2001 - 2003

 

 Μπουρλετίδης Κων/νος  (απόφ. ’90)
 Δημόγλου Στέργιος  (απόφ. ’46)
 Μανουσάκης Χαράλαμπος  (απόφ. ’48)