Εξελεγκτικη Επιτροπη 2005 - 2007

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2005 - 2007

 

 Αγαλόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’54)
 Χρυσαφίτης Σταμάτης  (απόφ. ’78)
 Χριστόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’78)