Συνάντηση Αποφοίτων του '64 στον Σύνδεσμο Αποφοίτων