Εξελεγκτικές Επιτροπές

  1. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2005 - 2007    Αγαλόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’54... (Περισσότερα)
  2. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2003 - 2005    Αγαλόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’54... (Περισσότερα)
  3. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2001 - 2003    Μπουρλετίδης Κων/νος  (απόφ. ’90... (Περισσότερα)
  4. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1999 - 2001    Καπίρης Αντώνης  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  5. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1997 - 1999    Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος  (απόφ... (Περισσότερα)
  6. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1995 - 1997    Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος  (απόφ... (Περισσότερα)
  7. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1993 - 1995    Κυρτάτος Ιωάννης  (απόφ. ’70... (Περισσότερα)
  8. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1991 - 1993    Κουμπρόγλου Νικόλαος  (απόφ. ’48... (Περισσότερα)
  9. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1989 - 1991    Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)

Pages